Ny broschyr
Strokeföreningen/förbundet Skåne, en paraplyorganisation för Skånes fem strokeföreningar, har tagit fram en ny broshyr. Här ges axplock på aktiviteter i lokalföreningarna och de förmåner man har som medlem.
En del av broschyren innehåller företagsreklam om assistans, rehabilitering och spasticitet.
Broschyren som PDF finns att läsa här.

Programmet för 2024
Årets program för strokeföreningen finns här ovan under 'Medlemsmöten, 'SMIL-gruppen' och 'Utflykter & aktiviteter'. Man kan också läsa och själv skriva ut pappersversionen av programmen våren 2024,
hösten 2024 och SMIL-gruppen 2024. Öppnas i nytt fönster.

Ny logga
Som ni kanske sett har strokeförbundet fått ny logga. Den gamla loggan med en gubbe som reser sig har ersatts med en gubbe som springer. Det känns nog lite ovant, och om den är bra eller mindre bra är upp till var och en att ha en åsikt om.

        

En liten film om AKUT-testet
På YouTube finns allt möjligt, från gulliga katter till hur man bygger en atombomb. Här finns även en hel del nyttigt och intressant om stroke. Nationella strokekampanjen har nu kommit med en liten film om AKUT-testet. Lättsam men informativ och med en liten överraskning.... Se filmen.

Stroke i vården - undersökningar vid utredning av Stroke och TIA
Från avd.7 (enheten för stroke och neurologi) på Ystads lasarett har vi fått information och en sammanställning över de undersökningar som kan göras vid en misstänkt stroke eller TIA. Texterna är modifierade utifrån vårdguiden 1177 tillsammans med avdelningens egna erfarenheter. Ett speciellt tack till enhetschef Lina Hansson.
Information om undersökningarna finns att läsa här.

Strokeföreningen tar vid där vården slutar

När man har insjuknat i stroke är vägen tillbaks till ett normalt liv lång och det krävs stora insatser av vilja, energi och tålamod att fullfölja rehabiliteringsprogrammen.

Även för de anhöriga är det en stor omställning.

Förhoppningsvis kan man via en strokeförening få stöd under lång tid av andra medlemmar, kanske kan man lära sig av andras erfarenheter och se att livet kan vara värt att leva trots ett eventuellt bestående handikapp.

"Strokeföreningen Ystad med omnejd" har som ändamål att samla  medlemmar, såväl strokedrabbade som anhöriga eller andra intresserade, för att genom sammankomster, informationsverksamhet och kontakt medlemmarna emellan underlätta återanpassningen till ett normalt liv för de strokedrabbade.

Vi vill också kunna vara en påtryckningsgrupp för att de strokedrabbade skall få tillgång till en bra sjukvård och att de skall ha möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter.

"Ystadsortens Strokeförening" bildades november 1993 efter ett initiativ från medlemmar i Ystads lasaretts medicinkliniks stroke-grupp i samarbete med intresserad personal från geriatri- och rehabiliteringskliniken på samma sjukhus.

Naturligtvis var Malmöhus Läns Strokeförening också med och stöttade i starten.

Det blev en interimstyrelse som snabbt kom igång och redan våren 1994 började medlemsmöten att anordnas.

Sedan dess har verksamheten växt och föreningen har idag drygt 200 medlemmar och ett flertal aktiviteter i form av medlemsmöten, studiecirklar, anhörigcirklar, både kortare och längre resor etc.

Tack vare välorganiserat tiggande har föreningen hittills kunnat få pengar från olika fonder, pengar som används till att subventionera medlemmarnas olika aktiviteter och resor tillsammans.

Vid årsmötet 2006 bytte föreningen namn till "Strokeföreningen Ystad med omnejd" för att följa Riksförbundets policy för namn på lokalföreningarna.

Vill Du ha mer information om "Strokeföreningen Ystad med omnejd"?

Kontakta föreningens kontaktperson Kerstin Olsson, tel 070-879 18 28
eller via
e-post, kerstino.iystad@gmail.com

Vill du bli medlem? Sätt in årsavgiften 180:- (med tidning) på Strokeförbundets plusgiro 441 85 42-9.
Ovanstående betalningsuppgifter är inaktuella. Betalning göres med autogiro (bankgirot), swish eller kort. För aktuell information, gå till  Bli medlem (strokeforbundet.se)