Undersökningar vid utredning av Stroke och TIA

Lasarettet i Ystad
En del av Region Skåne

Undersökningar
Vid misstänkt Stroke eller TIA är det viktigt att utreda bakomliggande orsak till insjuknandet. På vår strokeenhet erbjuds följande undersökningar, men det är inte alltid att Du som patient måste genomgå alla nedanstående undersökningar.  

CT-hjärna
När Du insjuknat och kommer till akuten får Du genomgå en akut datortomografi av hjärnan, en CT-skalle. Datortomografi är en digital, röntgenbaserad undersökningsmetod som möjliggör avbildning av skallbenet, hjärnan och andra mjukdelsstrukturer både innanför och utanför skallbenen. På en CT kan läkaren upptäcka blödningar, infarkter, kärlförändringar och traumatiska skador.

Undersökningen är smärtfri. Du ligger på rygg och undersökningsbordet skjuts in i en rund båge som är öppen i båda ändar. Ibland kan det hända att undersökningen måste ske med kontrast, då får Du kontrast injicerat i blodet och på så sätt kan hjärnans och halsens kärl undersökas

MRT-hjärna
Denna undersökning används för att upptäcka skador eller förändringar i hjärnan. MRT står för magnetisk resonanstomografi. På vår strokeenhet använder vi oss av MRT för att upptäcka infarkter, blödningar och förändringar i hjärnan. Vid en MRT används ingen röntgenstrålning vilket gör att Du kan genomgå flera undersökningar utan att utsättas för strålning.

När Du undersöks med magnetkamera får Du ligga på en brits som förs in i en så kallad magnettunnel. Det är viktigt att Du ligger helt stilla medan bilderna tas. Under en vanlig undersökningar tar magnetkameran omkring 100-500 bilder och undersökningen tar mellan 20 och 45 minuter.
Bild: Medicinska fakulteten, Lunds universitet

En sköterska sköter kameran från ett rum bredvid och Du kan hela tiden prata med sköterskan genom en mikrofon och högtalare.
Bild: Barometern - Oskarshamnstidningen

Telemetri
När Du skrivits in på vår strokeenhet kommer Du att bli uppkopplad i en Telemetriapparat. Det innebär att vi fäster små självhäftande kuddar på Din överkropp och på dessa kuddar kopplas det elektroder. Dessa elektroder skickar sedan information till en bärbar dosa som Du bär med Dig i 48 timmar. För att denna sändning ska fungera måste Du som patient befinna Dig på avdelningen.
Syftet med undersökningen är att utesluta hjärtrytmrubbningar. Den vanligaste rytmrubbningen är förmaksflimmer, vid denna rubbning slår hjärtat snabbt och ojämnt och det kan bildas blodproppar i hjärtat. Dessa blodproppar kan sedan ”vandra” vidare och sätta sig i hjärnan och ge upphov till en stroke.
OmTelemetriundersökningen skulle visa att Du har ett förmaksflimmer kommer Du att få behandling med blodförtunnande läkemedel för att minska risken för blodproppar.

Ultraljudsundersökning av halsens artärer
Arterioskleros, eller åderförkalkning, som drabbar halsens artärer kan ge upphov till förträngningar av halskärlen. Om förträngningarna är alltför stora minskar blodflödet till hjärnan och syrebrist kan uppstå. Ibland kan en del av förträngningen lossna och då följa med blodet vidare till hjärnan och bilda en propp i ett tunnare blodkärl. För att undersöka halskärlen görs ultraljud och undersökningen kallas även för Duplexundersökning av halskärl.

Undersökningen är smärtfri. Du undersöks liggande på rygg med huvudet lätt vridit åt höger respektive vänster sida beroende på vilken sida som undersöks. Med hjälp av en ultraljudsgivare söks halskärlen upp, en bild tas och en bedömning av eventuella förträngningar görs.

Ultraljudsundersökning av hjärtat (UKG)
Med ett ultraljudskardiogram (UKG) mäts hjärtrummens storlek, väggarnas och klaffarnas tjocklek samt hjärtats pumpfunktion. Med hjälp av denna undersökning kan läkaren avgöra om en hjärtklaff läcker, är förträngd och om det finns några medfödda hjärtfel. Genom denna undersökning vill läkarna också utesluta en embolikälla, det vill säga möjlig källa till blodpropp då denna blodpropp kan vandra vidare till hjärnan och orsaka en Stroke.

Undersökningen är smärtfri. Du undersöks ryggliggande och en ultraljudsgivare förs över olika delar av bröstkorgen.Bild: Aleris Flyg- och Dykmedicinskt centrum


Tillbaka till första sidan