Hur var din rehabilitering? 

- Intervjupersoner sökes till masterprojekt vid Malmö Universitet - 

 

Hej!  

Jag heter Ellen Mårtensson, och jag skriver just nu en masteruppsats om strokeöverlevares upplevelser av rehabilitering de fått (tillräckligt eller för lite av) i Skåne. Därför söker jag nu efter personer att intervjua, som gått igenom eller går igenom rehabilitering efter en stroke. Syftet med projektet är att identifiera problemområden och utmaningar, och ge förslag på förbättringar.

Jag läser programmet "Strategisk medieutveckling" på Malmö Universitet, och har extra intresse av hur digitala verktyg kan - eller inte kan - bistå i att förbättra delar av strokerehabilitering, eller göra det mer tillgängligt för personer som bor på landsbygden. Du behöver dock inte ha upplevt några digitala rehabiliterings-verktyg eller bo på landet för att intervjuas - jag vill gärna veta mer om hur det ligger till med strokerehabiliteringen i Skåne generellt. 

En intervju brukar ligga mellan 30 och 60 minuter, men kan vara kortare om det är önskvärt. De kan ske fysiskt eller digitalt, beroende på vad som passar bäst. Man får såklart vara anonym som medverkare, och får dra tillbaka sin medverkan när som helst om man skulle ångra sig - även efter intervjun.

Det hade varit otroligt givande att höra om dina upplevelser av strokerehabilitering- negativa som positiva! För möjliga frågor eller intresseanmälan, kontakta mig gärna på:

Mail: ellen.martensson@gmail.com

eller telefon: 0733-866470

Hoppas vi får chansen att pratas vid!

Vänligen, Ellen Mårtensson, student vid Malmö Universitet

 Tillbaka till första sidan