Strokeföreningens 25-årsjubileum

 9 november 1993 bildades Strokeföreningen Ystad med omnejd på initiativ av vårdpersonal; överläkare Ragnar Andrén och sjuksköterska Kerstin Olsson. Under åren som gått har medlemsantalet ökat och ökningen senaste åren är den största av Skåne läns strokeföreningar. Idag är det 245 medlemmar blandat på både strokedrabbade och anhöriga. Aktiviteterna är bl.a. medlemsmöten med underhållning, resor, grillfest, boule, trivseldans. Dessutom finns gruppen SMIL (Stroke Mitt I Livet) och anhöriggrupp. De flesta aktiviteterna kan subventioneras för medlemmarna tack vare beviljade fondmedel.

Föreningen firade sina 25 år i Odd Fellow lokalen i Ystad den 6 november med en god tre-rätters-middag. 85 deltagare ville fira 25-åringen, däribland verksamhetschefen från Stroke-Riksförbundet Kjell Holm och representanter från Stroke Skånelän, Malmö, Öresund och Kristianstad.

 

Trubaduren Jonas Thun underhöll med allsång och visor av bl.a. Dan Andersson och Olle Adolphsson.

 

Under kvällen premierades värdefulla medlemmar med en ros.

 
        Margareta Bösgård, Ragnar Andrén, Göte Persson                                           Jubileumstårta

Ny- och återinsjuknande i stroke har minskat med en sjättedel de senaste åtta åren. Livsstilsförändringar och förebyggande läkemedel är viktiga förklaringar till den positiva utvecklingen. Strokeföreningarna i Sverige arbetar för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.

Text och foto: Anne-Maj Bondesson


Till arkivet        Till första sidan