Styrelsen

 

Efter årsmöte samt konstituerande möte ser styrelsen för år 2024 ut på följande sätt:

 
Ordförande: Elsebeth Severinsen
 
Vice ordförande: Ingmarie Kotte
 
Kassör: Roland Wallén
 
Kontaktperson: Kerstin Olsson
 
Sekreterare: Lena Olebacken

Ordinarie ledamot:  Anita Lindholm

Ersättare: Marianne Fransson, Monika Wald, Kjell Gustavsson, Gerd Jonazon