Styrelsen

 

Efter årsmöte samt konstituerande möte ser styrelsen för år 2023 ut på följande sätt:

 
Ordförande: Elsebeth Severinsen
 
Vice ordförande: Roland Wallén
 
Kassör & kontaktperson: Kerstin Olsson
 
Sekreterare: Lena Olebacken

Ordinarie ledamot:  Anita Lindholm

Ersättare: Marianne Fransson, Monika Wald, Kjell Gustavsson, Inga-Lill Månsson