Styrelsen

 

Efter årsmöte samt konstituerande möte ser styrelsen för år 2022 ut på följande sätt:

 
Ordförande: Jörgen Jarl
 
Vice ordförande: Elsebeth Severinsen
 
Kassör & kontaktperson: Kerstin Olsson
 
Sekreterare: Monika Wald 
 
Vice sekreterare: Lena Olebacken

Ordinarie ledamöter: Jörgen Jarl, Kerstin Olsson, Anita Lindholm, Elsebeth Severinsen, Monika Wald

Ersättare: Eva Lundh, Marianne Fransson, Signe Malmgren, Ewa Ohlsson Kleberg, Lena Olebacken

Valberedning: Kerstin Feldt, Berit Johansson, Bengt Lindholm

Revisorer: Erik Olsson, Rickard Andreasson

Revisorssuppleanter: Inger Hansson, Kerstin Johannesson

Anmälningsansvarig: Marianne Fransson

Gästboksansvarig: Anita Lindholm

Fondansvariga: Kerstin Olsson, Jörgen Jarl, Monika Wald

Informationsansvarig: Kerstin Olsson

ABF Studieorganisatör-cirkelledare: Kerstin Olsson, ersättare Elsebeth Severinsen

YHR/HSO: ordinarie Anita Lindholm, ersättare Eva Lundh

Reseansvariga: Jörgen Jarl, Kerstin Olsson

Fika och uppvaktningsansvarig: Anita Lindholm

Lotteriansvarig: Elsebeth Severinsen

Anhöriggruppen: Lena Olebacken, ersättare Kerstin Olsson

SMIL-gruppen: Kerstin Olsson, Ingela Persson, Elsebeth Severinsen, Ewa Ohlsson Kleberg

Bouleansvarig: Bror Nilsson

Hjärtstartansvarig: Kerstin Olsson, Lena Olebacken

Strokedagskommittén: Elsebeth Severinsen, Kerstin Olsson, Anita Lindholm, Lena Olebacken,
                                        Stina Jacobsson

Trivseldansansvarig: Nerlagd

Projekt LIV-ansvarig: Kerstin Olsson, Elsebeth Severinsen

Ja vi bryr oss i Ystad-ansvarig: ------

Ystad kommun, soc.-HSO: Kerstin Olsson

Firmatecknare: Två firmatecknare var för sig, kassör Kerstin Olsson och vice ordförande
                           Elsebeth Severinsen äger rätt att ge fullmakt i bank och post.