Styrelsen

 

Efter årsmöte samt konstituerande möte ser styrelsen för år 2020 ut på följande sätt:

 
Ordförande: Jörgen Jarl, Västergatan 18 B, 274 32 Skurup
tel 0411-71516  mobil 0733-628145  jalle59@live.se
 
Vice ordförande: Christer Gullberg
 
Kassör & kontaktperson: Kerstin Olsson, Segelsömmaregatan 8, 271 52  Ystad
tel 0411-141 43  mobil 0708-791828   kerstiniystad@telia.com
 
Sekreterare och ledamot: Monika Wald  monikawald@hotmail.com
 
Vice sekreterare och ledamot: Anita Lindholm, Ärtgatan 8, 271 54  Ystad
tel 0411-19174  mobil 0768- 478949   anita27@tele2.se

Ledamot: Elsebeth Severinsen, Styrbordsgången 1, 271 52 Ystad
tel 0411-14746  mobil 073-0449820  elsebeth.severinsen@comhem.se

Ersättare: Lena Göransson, Christer Gullberg, Marianne Fransson, Signe Malmgren, Martina Wald

Valberedning: Göte Persson (sammankallande), Inger Hansson, Kerstin Johannesson

Revisorer: Arne Johansson, Leif Nielsen

Revisorssuppleanter: Erik Olsson, Rickard Andreasson

Anmälningsansvarig: Marianne Fransson

Gästboksansvarig: Lena Göransson

Fondansvariga: Kerstin Olsson, Jörgen Jarl, Monika Wald

Informationsansvarig: Kerstin Olsson

ABF Studieorganisatör-cirkelledare ordinarie: Kerstin Olsson, ersättare Lena Göransson

YHR/HSO ordinarie:  Anita Lindholm, ersättare Christer Gullberg

Reseansvariga: Jörgen Jarl, Kerstin Olsson

Fika och uppvaktningsansvarig: Anita Lindholm

Lotteriansvarig: Elsebeth Severinsen

Anhöriggruppen: Lena Göransson, ersättare Kerstin Olsson

SMIL-gruppen: Kerstin Olsson, Ingela Nilsson, Elsebeth Severinsen

Bouleansvarig: Lena Göransson

Hjärtstartansvarig: Kerstin Olsson, Jörgen Jarl, Christer Gullberg

Strokedagskommittén: Jörgen Jarl, Kerstin Olsson, Anita Lindholm, Anne-Maj Bondesson

Trivseldansansvariga: Tanja Nilsson, Elsebeth Severinsen

Projekt LIV-ansvarig: Kerstin Olsson, Elsebeth Severinsen

Ja vi bryr oss i Ystad-ansvarig: Tanja Nilsson

Ystad kommun, soc.-HSO: Jörgen Jarl

Firmatecknare: Två firmatecknare var för sig, kassör Kerstin Olsson och ordförande Jörgen Jarl
                            äger rätt att ge fullmakt i bank och post.