Strokedagen 2019

Strokedagen, som officiellt i år var den 14 maj, startade dagen före då Strokeföreningen Ystad med omnejd i samarbete med strokeenheten avd 7 på Lasarettet i Ystad arrangerade föreläsningar. Cirka 70 personer kom för att lyssna på bl.a. årets tema som var hjärntrötthet. Arbetsterapeut Karin Olsson berättade kring vikten av planera in vila i vardagen och undvika stress för att ha balans i vardagen. Christina Persson som fick en stroke 2008 berättade kring hur hon får vardagen att fungera – bäst genom att gör en planering för veckan och att det haft stor betydelse för henne att ha en ledsagare som gett henne en bättre fungerande vardag.


Christina Persson och arbetsterapeut Karin Olsson

Neurolog Arkadiusz Siennicki-Lantz berättade kring nya rön om strokebehandling i form av bl.a. trombektomi som tillägg till annan behandling som kan göras upp till 6 tim från första symtom på cerebral infarkt. Trombolysbehandling ges till cirka 40 patienter/år på Lasarettet i Ystad, då inom 4,5 tim från första symtomet på stroke.

 
Ordförande Jörgen Jarl omringad av sjuksköterska Jeanette Antoniusson och neurolog Arkadiusz Siennicki-Lantz.

Eftermiddagen avslutades med att Thomas Brilje från Projekt LIV (Lugnt Inre Välmående) berättade om projektet och ledde några rogivande övningar för de deltagande. Andningsövningarna har i syfte att öka närvaro i stunden och att finna ett inre lugn, de ska göras minst 3 gånger per dag och tar cirka 1,5 minut/gång. Projekt LIV har grupper i bl.a. Ystad för personer med stroke eller Parkinson.

Tidigare ordförande Göte Persson fick motta ett stort tack för vad han gjort i Strokeföreningen Skåne län, då han nu lämnat även det styrelseuppdraget.

 
Göte avtackades för sitt arbete i Skåne län

Strokedagen 14 maj hade föreningen ett informationsbord på Lasarettet i Ystad och dagen efter den 15 maj hade man ett informationsbord på Sjukhuset i Simrishamn.

 Text och bild: Anne-Maj Bondesson