Länkar

 

Här nedanför finner Du några länkar som har att göra med vårt riksförbund, med information om stroke eller information om den trakt där vi i "Strokeföreningen Ystad med omnejd" verkar.

STROKE - Riksförbundet

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds webbsida om stroke

Vårdguidens i Region Skåne samlingssida om stroke

Afasiförbundets hemsida

Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för strokevård

Ystads kommuns hemsida

Besök Ystad-Österlen

 

Vi har fått information om två bloggar med olika tips om exempelvis lämpliga möbler, kläder och aktiviteter för funktionshindrade.

Kan vara värt ett besök om man själv har ett funktionshinder eller en anhörig har ett funktionshinder.

www.handikapptips.wordpress.com

www.textilochtips.wordpress.com