Strokeföreningens 10-årsjubileum

Resumé av de första tio åren, tal vid jubileumsfesten i Caravellen, Surbrunnsparken 031030

Jag tänkte få låna er uppmärksamhet ett tag. Det finns nämligen något speciellt att fira idag, nämligen att det nu har gått tio år sedan vår förening grundades. Att det är jag som pratar, och inte Göte, förstår ni säkert när jag kommer till avslutningen av mitt anförande.

Den 9 november 1993 är vår födelsedag, då grundades Ystadsortens strokeförening vid ett möte i Gröna rummet på Ystads lasarett. Idén att starta en lokal strokeförening kom från sjukvårdpersonal som jobbade på medicinkliniken på lasarettet, Genom en inventering bland strokedrabbade patienter som vårdats på medicinkliniken och på geriatrik o rehab fick vi fram namn på personer som skulle kunna vara intresserade av att delta. Det kom nog ett fyrtiotal personer och med hjälp av Åke Mårtensson från Malmöhus läns strokeförening och Sven Viklund från riksförbundet så bildades föreningen. Jag fick förtroendet att vara ordförande under tiden fram till årsmötet 1994, Stig Rönn var kassör, Kerstin Olsson, Eva Jessen och Gösta Nordström ingick också i den första interimstyrelsen. Lägg märke till att Kerstin fortfarande sitter kvar i styrelsen! Hon är verkligen trogen sin post!

Det var med entusiasm som vi började vårt arbete, alla i styrelsen jobbade flitigt och tog egna initiativ, en sak som har präglat våra styrelser hela tiden. Det skulle ordnas postgiro, lokal, kontakter skulle tas med riksförbund, med andra handikapp-föreningar, med studieförbund, med kommunen etc. Ekonomin skulle ordnas på något sätt, visserligen fick vi 5000:- i startbidrag från riksförbundet men det räckte inte, hur skulle vi ordna mer pengar? Inte minst skulle planer läggas upp för vår kommande verksamhet och där visste vi inte riktigt vad vi skulle hitta på.

Lokal, var skulle vi vara? Med lite tur hittade vi till Göken meddetsamma och har kunnat bli kvar där fram till nu. Det är fortfarande en bra och billig lokal, handikappanpassad och med tillgång till restaurang. Ett problem som vi inte tänkte på när vi startade var att vi skulle bli för många! Ett kärt problem att vi växer hela tiden, år från år! Då var vi inte mer än drygt 40 medlemmar totalt, nu är vi fler än 200!!!

Ekonomi, hur skulle vi fixa det? Många styrelsemedlemmar med goda idéer gjorde att vi tidigt lade upp ett sätt att arbeta på som gäller än idag, dvs lotterier, fonder och sponsorer. Lotterier med tiggda vinster ger oss ett bra tillskott av pengar. Många vinster har tiggts ihop eller skänkts av medlemmar genom åren, tack allihop!  Vi tog reda på vilka fonder som är hjälpsamma och genom ett effektivt arbete lyckas vi skrapa ihop flera 10’000-tals kronor varje år. Våra sponsorer bidrager med rabatterade priser på exv blommor till föredraghållare etc. Vår ekonomi är idag god, till och med mycket god, vi har pengar på banken och kan subventionera våra medlemmar på många aktiviteter. Det gör att det inte blir så dyrt och då har medlemmarna råd att komma hit, vi blir fler personer på mötena vilket bidrager till den goda stämningen. Det är ju meningen att våra pengar skall komma medlemmarna till godo och det ser ljust ut för åtminstone den närmaste tiden.

Kontakter togs av oss med studieförbundet ABF och det har vi haft stor glädje av genom åren. Våra regelbundet återkommande studiecirklar går via ABF och tack vare det så kan vi reducera kostnaden betydligt för kursdeltagarna när det gäller att köpa kursbok, ordna någon underhållare under studiecirkeln mm. Kontakter togs relativt snabbt med andra handikappföreningar, kontakter som finns kvar än idag.

Så var det det där med verksamhet. Vad skulle vi hitta på? Lite hjälp fick vi av stadgarna, som ju säger att vi finns till för strokedrabbade, anhöriga och andra intresserade i syfte att genom sammankomster, informationsverksamhet och kontakt medlemmarna emellan underlätta återanpassningen till ett normalt liv för de strokedrabbade. Mer hjälp fick vi genom att studera andra föreningars verksamhet.  Vi lade upp en grov plan på att vi skulle ha åtminstone tre möten på våren och tre på hösten samt förhoppningsvis någon form av gruppaktivitet dessutom. Den planeringen har också hållit och det med råge!

Föreningens första medlemsmöte hölls på Göken den 23 februari 1994 och det var major Ingvar Lund som pratade om gamla Ystad. Kaffet var gratis eftersom det var första mötet och det gällde att locka dit folk. Det kom faktiskt en hel del människor och jag kommer ihåg att det blev lika varmt i lokalen på Göken då som nu. En bra start för föreningen var det i alla fall!

Om vi tittar tillbaks så har vi alltid haft våra sex möten per år och vi har fyllt dem med en blandning av underhållning och information. Jag vill inte nämna någon speciell gäst, men visst kommer vi väl alla ihåg något möte som var en riktig höjdare!

Vi har haft olika experter här, bl a Bo Norrving, en av Sveriges största stroke-experter. Han berättade att den här sociala aktiviteten som vi håller på med i Strokeföreningen är nog viktigare för strokepatienters rehabilitering än vad man förstår idag! Vad bra att vi finns! Vad bra att vi har haft skickliga underhållare hos oss! Vad bra att vi sjunger och skrattar på våra möten! Har vi roligt tillsammans är det bra för oss alla! Och roligt och trevligt tycker jag faktiskt att vi alltid har. Med åren lär vi ju känna varandra mer och mer och jag hoppas att det finns många som ser fram emot strokeföreningens möten.

Utöver de planerade sex medlemsmötena varje år så har vi alltid haft olika gruppaktiviteter dessutom. En rutin har blivit vår resa på våren, en resa med övernattning, ett sätt att våga komma hemifrån ett tag, eftersom man vet att det finns folk med på resan som förstår eventuella problem och som kan hjälpa till. Vi har varit på Öland, i Blekinge, Bohuslän, Dalsland, Småland, Göteborg, Östergötland och har också till och med vågat oss utomlands, till Danmark och Tyskland. Vi har alltid lyckats se till att resorna blir av, dvs det har hittills alltid funnits tillräckligt många nyfikna, sociala medlemmar som vill åka ut tillsammans.

Innan vi åker iväg har vi också alltid förberett oss genom en studiecirkel om resmålet.

Förutom dessa ”långresor” så har vi gjort många kortare endagsutflykter. Det är kanske lite lättare att locka mer medlemmar på dem, det är enklare och billigare att komma iväg. Vi har varit  i Furuboda, tittat på Öresundsbron, varit på Sofiero, tittat på Orup, på Vigs ängar, Valjeviken och Sommarsol, Kulturen i Lund mm. Åker man med i strokeföreningens regi så kan man lätta komma åt att titta på något spännande eller nyttigt. Resorna skall fortsätta! Det behöver kanske inte alltid bli så spännande som det var för några år sedan vid utflykten till Lomma där restaurangen hade missuppfattat och 45 medlemmar stod utan planerad lunch! Jaja, det ordnade sig den gången också! Vi skall inte glömma bort de senaste somrarnas aktiviteter med ”Kafferep i trädgården” hos en del av våra medlemmar. Roligt att locka iväg folk ut från hemmet!

Förutom våra resor så har vi haft andra gruppaktiviteter, dels ”vanliga” studiecirklar och även små informella, informativa möten där vi haft hjälp av olika experter: arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, logopeder, fotvårdare, dietister, psykologer, apotekare, doktorer med flera. Dessa aktiviteter har också dragit ut medlemmarna från sina bostäder för att komma och lyssna, lära sig något och umgås med andra medlemmar. Det är precis det som vi skall göra möjligt. Ett av våra syften är ju att underlätta för strokedrabbade att komma tillbaks till samhället och det normala livet och då är utbildning och undervisning viktigt.

Vi har haft  gymnastikgrupper för att få tips om hur vi skall röra på oss. Det är också populärt så vi skall försöka att fortsätta med det framgent. För många år sedan hade vi en anhörigcirkel, där strokedrabbades anhöriga dryftade praktiska eller känslomässiga problem, kanske skall vi upprepa den igen?

Vi har nog gjort annan nytta också. Genom samarbete med kommunens handikappsekreterare så vet kommunen om att vi finns, vi har haft socialchefen och äldreomsorgschefen här på föredrag. Vi har också haft den förre sjukhusdirektören här samt cheföverläkaren på medicinkliniken som berättat om strokevården i distriktet och om de föreslagna förändringarna i sjukvårdsorganisationen. Ett antal brev har gått iväg till lasarettsdirektionen, när vi tyckte att vi behövde protestera mot någon besparing. För flera år sedan uppvaktade vi kommunen om kommunens låga bemanning rörande sjukgymnaster och arbetsterapeuter och det har också blivit mycket bättre. Kanske var vår uppvaktning en orsak till att kommunen skärpte sig? Vem vet? Kanske har det inte alltid gjort nytta, men i alla fall har vi större möjlighet att påverka om vi representeras av en förening istället för att komma som enskilda medlemmar. Det är antagligen viktigt och viktigare kommer det troligen att bli, om sjukvården  fortsätter att behöva spara pengar.

Vi har försökt sprida kunskap om vår existens genom tidningsartiklar, bl a har det publicerats artiklar efter våra långresor. YA trycker relativt ofta Strokeförbundets logga när de behöver fylla ut en liten tom plats i tidningen, så folk här nere bör veta om att vi finns!  Räcker det inte med loggan, så var härom veckan Strokeförbundets nya broschyr ”Vill du få stroke?” ibladad i YA så det gick ut till massor av människor i sydöstra Skåne. Vi skickar ut vårt program varje höst och vår till alla apotek, vårdcentraler och privatläkare i hela sydöstra Skåne. Vi var en av de första lokalföreningarna i landet som hade en hemsida på nätet, både med upplysningar om vårt program men också med allmän information om stroke. Vi har deltagit i gemensamma aktioner och utställningar tillsammans med andra handikapporganisationer. Vi gjorde en egen liten skärmutställning om stroke eftersom riksförbundet inte hade någon utställning, men nu är de på gång! Den viktigaste informationskanalen kommer dock från er alla, när ni berättar för vänner och bekanta om att vi finns och att vi har roligt! Fortsätt med det!

En sak som har hänt genom åren är att vi i Ystadsföreningen har fått det lättare att skaffa nya kontakter med andra i Skåne genom länsföreningen, där vi i Ystadsföreningen är väl representerade. Vår ordförande Göte är också ordförande i länsföreningen. Han har varit drivande för att Skåneföreningarnas styrelser skall träffas varje år för att utbyta idéer till nytta för alla föreningarnas medlemmar, och länsföreningen ligger också bakom en ny tradition med ett gemensamt medlemsmöte på hösten för alla skåneföreningarnas medlemmar. Vad jag vet unikt i landet!  Förutom denna regionala kontaktyta så har vi också en av våra Ystad-medlemmar, Eivor Larsson, som är medlem i riksförbundets styrelse och som varit talare på flera nationella kongresser och möten om stroke, så hela Stroke-Förbundet lär nog veta om att vi finns! Om inte Eivor skull ha lyckats sätta oss på kartan, så har vi synts för alla medlemmar i förbundet genom ett flertal artiklar och foton i vår tidning, Stroke-Nytt.

Vi skall inte bara slå oss för bröstet och berätta vad bra vi har varit, vi måste tänka framåt! Vad skall vi göra i framtiden? Våra aktiviteter hittills verkar ju ha fungerat bra, så de skall vi fortsätta med, men vad skall vi göra mer? Ja, det är inte så lätt att komma på nya grepp men vi måste försöka. De informativa träffar vi hade till en början med information om stroke, där sjukvårdsmänniskor undervisar och tipsar, är det något att ta upp igen? Skall vi ordna andra studiecirklar än om landskap? Kanske blomsterarrangemang, musiklyssnarkurser, Internet till husbehov?? Ronnie Gardiners rytmterapi verkar populär bland medlemmar på andra orter, verksamheten finns bl a i Helsingborg. Kanske kan någon här lära sig att hålla sådana möten? Skall vi ordna aktiviteter tillsammans med andra handikappföreningar? Skall vi ordna möten på andra orter, Tomelilla, Skurup, Simrishamn, Sjöbo? Hur skall vi försöka hjälpa till att skapa nya strokeföreningar där? Skall vi deltaga mer aktivt i rehabiliteringen av stroke-patienter om sjukvården fortsätter att reducera sin verksamhet? Skall vi samarbeta med kommunen och sjukvården precis som Hjärt-Lungsjukas förening som aktivt samarbetar med sjukvården vad gäller eftervård, information o rehabilitering? Kan vi det? Orkar vi det? Hur skall vi försöka sprida informationen om vår existens till alla nyinsjuknade?? Styrelsen och hela föreningen kan få hjälp av er alla, ni som sitter här, med nya idéer o uppslag. Jag vill bara passa på att betona en av mina övertygelser: det är viktigt att ha roligt! Rolig träning ger bättre resultat! Bara ett skratt, ett gemytligt samspråk och umgänge med andra har rent medicinska nyttiga effekter, förutom att det är roligt, förstås.

Nu skall jag snart sluta, maten väntar. Med den här sammanfattningen av våra första tio år ville styrelsen uppmärksamma att vi lever och frodas efter de första åren och jag tror att vi förhoppningsvis kan leva vidare och bli större och göra mer nytta för fler strokedrabbade. Jag tycker att vi alla önskar oss själva lycka till!

Slutligen kommer jag till förklaringen till att det är jag som står här och talar och inte Göte. Jag skall nämligen lämna över en liten present till Göte, och det hade ju sett lustigt ut om Göte skulle ha lämnat en present till sig själv.

Göte, för allt jobb som du lägger ner för Ystadsortens strokeförening är hela föreningen dig stort tack skyldig. Det är inte bara ordförandepostens arbete utan också alla studiecirklar som du håller i, år efter år. Du blir lärd på kuppen! Tag den här buketten som ett litet uttryck för föreningens uppskattning av dina insatser! Lycka till med arbetet för såväl länsföreningen som för oss själva här i lokalföreningen. Vi tackar dig och önskar dig fortsatta flitiga år!!!

Ragnar Andrén


Tillbaka till arkivet