Anhörig-gruppen våren 2019

Är du anhörig till strokedrabbad partner, då är du välkommen till ANHÖRIG-gruppen.

För mer information, kontakta Kerstin Olsson på tel 0411-141 43, mobil 070-879 18 28  eller e-post kerstiniystad@telia.com