Anhörig-gruppen 2024

Vi startar i februari.

Är du intresserad av att delta i en anhöriggrupp kan du

kontakta Kerstin 0708-79 18 28 eller Lena 0703-14 29 18